Tonalitet

Anslaget, ljudet börjar med strängarna och fingrarna.

Tonalitet

Nästa steg är själva upptagningen via mikrofonen. Prova att göra flera tagningar på samma melodi med olika mikrofonplaceringar. Vilken mikrofon används och var placeras den? Placeras mikrofonen nära kommer vissa ljud och toner poppa ut. Det är välldigt sällan man spelar gitarr med örat mot lådan.

sweetspots

Prova rikta mikrofonen mot dessa områden, prova även över axels bakifrån från spelarens position

Försök ha en uppfattning redan innan om instrumentets sweet spot och frekvensomfång. Undvik att använd reverb eller andra effekter när dessa parametrar undersöks.

Frekvensomfång

Innan andra effekter läggs på så är det viktigt att få fram en bra ton.

Plocka fram ett EQ filter och svep med high pass för att se om det går att ta bort frekvenser som inte direkt tillför något. Titta inte på den grafiska frekvensanalysen, lyssna istället. Varje instrument, parti och mikrofonupptagning har sin egen sweet spot så titta inte på siffrorna.

Tonalitet-EQ-01

Lyssna på vad som filtrerats bort med ett low pass filter för att se om det finns något värt att spara i det som valts bort.

Tonalitet-EQ-02

Prova även samma drastiska metod med att svepa med ett low pass filter i de övre regionerna. Ja, denna metod är ganska drastisk, man skulle tycka att det naturliga vore det bästa. Låt öronen bestämma vad som är "naturligt"

Tonalitet-EQ-03

Sist kan man leta efter störande och överdrivna resonanta frekvenser. Dessa är ofta helt unika för varje instrument och mer eller mindre framträdande i vissa toner. Här handlar det också om att lära känna sina instrument och vara medveten om dessa toner så att man kan spela svagare på dessa.

Tonalitet-EQ-04

För att hitta illa ljudande resonanta frekvenser, svep med ett filter med smalt Q vädre och mycket boost. När man hittar dessa frekvenser, dra ner på gain tills balans uppnås.

Se och hör exempel

|©|

Rumsbilden

Här är det viktigt att vara ganska familjär med grundtonen innan reverb eller andra rumsskapande effekter används. Används convolution reverb med samplade riktiga rum har ofta dessa sin egen tonalitet och resonanta frekvenser som kommer att påverka klangen på instrumentet.

Reverb har en tendens att drunkna eller dränkas då frekvensinnehåll krockar med varandra. Prova att filtrera bort innan reverb med ett EQ filter.

Reverb-EQ-01

Experimentera även med att korta ner reverb över tid

Reverb-Length-01

Ibland kan det faktiskt vara bättre att använda syntetiska reverb som inte har specifikt eller ojämnt frekvens spektrum.

Ljudexempel med rumseffekter

|©|eamusic

Saker värda att känna till

Jag har observerat att mikrofoner som placeras nära ljudkällan ofta låter mer komprimerade. Normalt skulle man förvänta sig att transienterna blir mer framträdande ju närmare källan mikrofonen är. Detta fenomen kan vara relaterat till närhetseffekten (proximity effect), som faktiskt framhäver lägre frekvenser. Det är dessa låga frekvenser som i sin tur kan aktivera kompressorn. Här följer en förklaring av vad detta skulle innebära:

Proximity Effect är ett fenomen som uppstår med riktningskänsliga mikrofoner, såsom kondensator- och dynamiska mikrofoner med njurformad riktningskarakteristik. När mikrofonen placeras nära ljudkällan, tenderar den att förstärka de lägre frekvenserna. Detta kan ibland ge ett "fylligare" eller "varmare" ljud men kan också göra ljudet "muddier" (mindre klart).

Transienter: Dessa är korta och högintensiva ljudspikar i början av ljudkällor som slagverk eller stränginstrument. Transienter blir faktiskt mer framträdande ju närmare mikrofonen placeras till ljudkällan på grund av en starkare och mer direkt ljudvåg.

Kompression: Kompressorer används för att jämna ut ljudnivåerna genom att minska de dynamiska omfånget av ljudet. När en ljudkälla innehåller starkt framhävda låga frekvenser, som det är fallet med proximity effekt, kan detta få kompressorn att aktiveras mer än vanligt. Kompressorn reagerar på de totala energinivåerna i ljudet, och starka låga frekvenser kan leda till att kompressorn "arbetar hårdare" för att kontrollera ljudnivåerna.

Copyright © 2024 HEAMUSIC.com, Hans E Andersson. All rights reserved.
heamusic

Login