Lame från kommandoraden

Lame är ett gratis och bra verktyg för att komprimera ljudfiler till MP3. Antingen kan man kompilera den själv, vilket jag har en beskrivning av här, eller så kan man hitta färdigkompilerade program om du söker lite på nätet.

Anledningen till att köra den från kommandoraden är att det är lätt att automatisera komprimeringen av många filer. När man hittat rätt parametrar och är nöjd med resultatet så kan man skapa ett shellscript i Mac OS X eller Linux. På windows datorer kan man skapa BAT filer.

Exempel på ett Shell Script

#!/bin/sh
lame --preset extreme infil01.wav utfil01.mp3
lame --preset extreme infil02.wav utfil02.mp3
lame --preset extreme infil03.wav utfil03.mp3

Exempel på ett BAT Script

c:\program\sökvägtill\lame.exe --preset extreme infil01.wav utfil01.mp3
c:\program\sökvägtill\lame.exe --preset extreme infil02.wav utfil02.mp3
c:\program\sökvägtill\lame.exe --preset extreme infil03.wav utfil03.mp3

Det mesta som följer nedanför är gammalt och otestat (har gått 10 år sedan jag skrev texten). Den stora förändringen är ändring från --alt-preset extreme till --preset extreme. Läs mer om jämförande test mellan MP4 och MP3

Flaggor och parametrar

96Kbit test, hyggligt bra resultat men märkbar försämring, filstorlek: 2388219 byte

lame -V6 --vbr-new -q0 -b96 --lowpass 15.4 --ta "Hans E Andersson" --tl "HEAMUSIC" --ty "2007" --tc "Copyright © 2008 Hans E Andersson. All rights reserved." Arpz.wav mp3_96k/Arpz_96k.mp3

112Kbit test, filstorlek: 2354836 byte

lame -V7 --vbr-new -q0 -b112 --lowpass 15.4 --ta "Hans E Andersson" --tl "HEAMUSIC" --ty "2007" --tc "Copyright © 2008 Hans E Andersson. All rights reserved." Arpz.wav mp3_112k/Arpz_112k.mp3

128Kbit test, nästan oförstört, filstorlek: 4268380 byte

lame -V0 --vbr-new -q0 --lowpass 20.5 -b128 --ta "Hans E Andersson" --tl "HEAMUSIC" --ty "2007" --tc "Copyright © 2008 Hans E Andersson. All rights reserved." Arpz.wav mp3_128k/Arpz_128k.mp3

Lite förklaringar av inställningarna:

Variable Bit Rate (VBR)
-v VBR
--vbr-old use old variable bitrate (VBR) routine
--vbr-new use new variable bitrate (VBR) routine (default)
-V n VBR quality setting (0=highest quality, 9=lowest)
-b n specify a minimum allowed bitrate (8,16,24,...,320)
-B n specify a maximum allowed bitrate (8,16,24,...,320)
-F strictly enforce minimum bitrate
-t disable VBR informational tag
--nohist disable display of VBR bitrate histogram

Quality related:

-m m/s/j/f/a mode selection
-q n Internal algorithm quality setting 0..9.
0 = slowest algorithms, but potentially highest quality
9 = faster algorithms, very poor quality
-h same as -q2
-f same as -q7

Fler tester

Konvertera 48 kHz filer till 44.1 kHz, ger mycket bra resultat, kanske något stora filer:

lame --alt-preset extreme --resample 44.10 infil.aif utfil.mp3

eller med taggar:
lame --alt-preset extreme --resample 44.10 --ta "Hans E Andersson" --tl "HEAP Sounds" --ty "2005" --tc "alt-preset extreme" infil.aif utfil.mp3

Fixed bit rate jstereo  128  kbps  encoding

lame -h infil.aif utfil.mp3

(Denna sättning tar inte hand om frekvensen)

Snabbare konvertering, med lägre bitrate 128k:

lame -h --resample 44.10 -b 128 infil.aif utfil.mp3

Bäst VBR, (1.6 MB)

lame --alt-preset extreme --resample 44.10 what01.aif what01.mp3

Bra VBR, (1.3 MB)

lame --alt-preset standard --resample 44.10 what01.aif what01_stand.mp3

Låter OK, CBR (880 K)

lame -h -b 128 --resample 44.10  what01.aif what01_128.mp3

Låter inte så bra VBR, till exempel så spricker cymbaler i ljudet, (824 K)

lame --alt-preset 128 --resample 44.10 what01.aif what01_pre128.mp3

|•| – 2005-10-10

Copyright © 2024 Hans E Andersson. All rights reserved.
heamusic

Login