Snabbkommandon

Pro Tools är ett gammalt och välrenomerat ljudredigeringsprogram. Kortkommandon är nyckeln för att komma åt krafterna och enkelheten i programmet. Tyvärr finns inte alla kommandon listade i menyerna. Jag har här sammanställt en lista med dom vanligaste kortkommandon som jag själv finner användbara.

Pro Tools Windows Shortcuts

Track

Start+Alt+Plus/Minus (+/–) keys ändra Grid value
Control+Alt+Plus/Minus (+/–) keys ändra Nudge value
mushjul scrolla tracks upp/ner
start + uppil öka höjd på spår
start + nerpil minska höjd på spår
ctrl + start + uppil maximerar höjd på spår
home + alt + upp-/nerpil ökar/ minskar höjd på alla spår
ctrl + start + option + uppil zoomar alla spår till synlighet
alt + välj spårhöjd ändrar alla spår till vald höjd
alt + hjul zooma in / ut
shift + hjul scrolla fram/bak
alt + shift + hjul zoomar waveform
q hoppa till början av markeing
w hoppa till slutet av markering
e toggle edit zoom
t zoomar spår in
r zoomar spår ut
start + [punkt]/[komma] flyttar inpunkt fram/bak
[punkt]/[komma] flyttar markerat spår fram/bak
start + [numpad +/-] flyttar markerat spår fram/bak
start + [-] ändrar track view
start + alt + [-] ändrar alla track view
start + n
playback start ligger kvar eller följer timeline
Options > Link Timeline and Edit Selection styr om playback följer markering
numpad[,] + numpad[1] flyttar play start marker bakåt
numpad[,] + numpad[2] flyttar play start marker framåt
numpad[,] + vänster pil flytta play start marker till början
numpad[,] + höger pil flytta play start marker till slutet
t (med tempot markerat) håll medans man spelar för tempo
alt + 0 öppna realtime properties / quanize
b separerar region
äpple + h laga region (återställer)
(hittar inget snabb) kolla playlist (tagningar)
shift + option + 3 consolidate region, skapar nytt spår av markerade regioner
ctrl + alt + p dynamic transport av/på
shift + dra i markeing flyttar markeing

Sätta in- och utpunkter för loop. In: ctrl + klicka i bars/beats listen, Ut: ctrl + shift + klicka för utpunkt. Stäng av "Link Timeline and Edit Selection" för att slippa tappa loopen.

Vid dynamic transport, spela timeline selection med numpad enter, gör en markering spela med [left bracket?], använd preroll även vid inspelning. Link timeline to selection finns som en knapp i fönstret.

Pro Tools Link Timeline to Selection

Vid redigering av t.ex. talspår kanske en massa excesser måste klippas bort. För att stänga gapet mellan två regioner, sätt ner markören, håll ner ctrl (kommando på mac) och högerklicka sedan på regionen till höger, välj "Move region start to selection start".

Skapa nya spår

shift (eller start) + up-/nerpil ökar/minskar antalet nya spår
ctrl + höger-/vänsterpil
mono/stereo
ctrl + up-/nerpil växlar spårtyp
ctrl + alt + upp-/nerpil växlar ticks/samples
ctrl + shift + upp-/nerpil lägg till/ta bort fler tracks

Mixer

ctrl + alt + m ändrar bredd på reglage
ctrl + start + alt
stora-/små mätare

Playback, (Numeric Keypad)

pro tools numeric keypad

spacebar start / stop
F12, ctrl + spacebar, numpad 3
spela in
shift + spacebar
spela halvfart
Control+Shift+Spacebar, or Shift+F12 spela in i halvfart
alt + l
loop record
numpad enter
memory locations
start + numpad 5
spelar spår som solo från cursor position
ctrl + vänsterpil
spelar markering inom större timeline markering

Fönster

ctrl + numpad 1
Transport
ctrl + numpad 3
Big counter
ctrl + numpad 4
Automation
ctrl + numpad 5
Memory Locations
ctrl + numpad 9
Video
ctrl + start + alt + w gömmer/visar alla flytande paletter

Workspace

alt + j
visa workspace
alt + o
öppna Project window
alt + shift + j skicka browsers till bakgrund

Plugin delay compensation

Äldre versioner av Pro Tools kompenserar inte för eventuell fördröjning (latency) som många plugins kan åstadkomma*. För att se hur mycket en delay plug-in skapar så [ctrl] klicka på den lilla indikator knappen där det normalt står "vol..." under volymkontrollen i mixerfönstret.

Delay Compensation indicator Pro Tools 8 ctrl+click


*Detta problem är borta med version 9 av pro tools

Copyright © 2024 Hans E Andersson. All rights reserved.
heamusic

Login